Historia

19.06.1997 r. – Powołanie Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Politechniki Białostockiej.

1997-2001 – I kadencja Zarządu Związku – Przewodniczący Igor Grycuk.

2001-2005 – II kadencja Zarządu Związku – Przewodniczący Andrzej Kulaszewicz.

04.02.2002 r. – Wpisanie Związku do Krajowego Rejestru Sądowego.

2005-obecnie – III i IV kadencja Zarządu Związku – Przewodniczący Adam Wasilewski