Struktura Związku

 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych
Politechniki Białostockiej
na kadencję 2022-2025

 • mgr Adam Wasilewski – Przewodniczący Zarządu
 • mgr Łukasz Paszko – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • mgr inż. Anna Żakowicz – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • dr inż. Krzysztof Robert Czech – Członek Zarządu
 • dr inż. Wojciech Gosk – Członek Zarządu
 • dr inż. Andrzej Łukaszewicz – Członek Zarządu
 • mgr Izabela Miśko – Członek Zarządu
 • dr inż. Andrzej Plewa – Członek Zarządu
 • Elżbieta Wegner – Członek Zarządu
 • mgr Małgorzata Werner – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
na kadencję 2022-2025

 • mgr Urszula Agnieszka Jałbrzykowska – Przewodnicząca Komisji
 • Marzanna Andraka – Członek Komisji
 • mgr inż. Andrzej Łaszkiewicz – Członek Komisji
 • mgr Dorota Maleszewska – Członek Komisji

Przedstawiciele Związku w organach Politechniki Białostockiej

 • mgr inż. Dawid Łapiński – Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku
 • mgr Dorota Maleszewska – Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Politechnice Białostockiej
 • mgr Małgorzata Werner – Komisja Socjalna
 • mgr inż. Anna Żakowicz – Uczelniana Komisja Wyborcza, Komisja Antymobbingowa