Struktura Związku

 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych
Politechniki Białostockiej
na kadencję 2017-2021

 • mgr Adam Wasilewski – Przewodniczący Zarządu
 • dr inż. Wojciech Gosk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • mgr inż. Anna Żakowicz – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • dr inż. Krzysztof Robert Czech – Członek Zarządu
 • dr inż. Dorota Dworzańczyk-Krzywiec – Członek Zarządu
 • mgr inż. Tomasz Juszczuk – Członek Zarządu
 • inż. Grzegorz Ryszard Orzepowski – Członek Zarządu
 • dr inż. Andrzej Plewa – Członek Zarządu
 • Elżbieta Wegner – Członek Zarządu
 • mgr Małgorzata Werner – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
na kadencję 2017-2021

 • mgr inż. Janusz Ryszard Szwarc – Przewodniczący Komisji
 • mgr Urszula Jałbrzykowska – Członek Komisji
 • inż. Anatoli Kalicki – Członek Komisji
 • inż. Wojciech Klim – Członek Komisji

Przedstawiciele Związku w organach Politechniki Białostockiej

 • inż. Grzegorz Ryszard Orzepowski – Senat Politechniki Białostockiej
 • dr inż. Beata Backiel-Brzozowska – Senacka Komisja ds. Studenckich i Dydaktyki, Uczelniana Komisja Dyscyplinarna
 • mgr inż. Anna Żakowicz – Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Mikołaj Karpowicz – Rada Wydziału Mechanicznego
 • mgr Małgorzata Werner – Komisja Socjalna
 • mgr inż. Łukasz Paszko – Uczelniana Komisja Wyborcza