Życzenia wielkanocne

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych
składa pracownikom Politechniki Białostockiej życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy w gronie rodziny i przyjaciół, smacznego jajka i mokrego śmigusa-dyngusa!

Nowi społeczni inspektorzy pracy w PB

Lista Społecznych Inspektorów Pracy w Politechnice Białostockiej
wybranych na kadencję w okresie od 1.03.2018 r. do 28.02.2022 r.

  • mgr inż. Grzegorz Orzepowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Politechniki Białostockiej
  • dr inż. Andrzej Tokajuk – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Wydział Architektury
  • mgr Dorota Maleszewska – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Adam Kuźma – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Wydział Elektryczny
  • dr Ewa Girejko – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Wydział Informatyki
  • dr inż. Andrzej Daniluk – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Wydział Inżynierii Zarządzania
  • dr inż. Justyna Tołstoj-Sienkiewicz – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Wydział Mechaniczny
  • mgr Greta Głowacka-Czarnopyś – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Biblioteka, SJO, SWFiS
  • Waldemar Szymanowicz – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Pion Kanclerza
  • mgr inż. Paweł Miniuk – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Pion Rektora, Prorektorów i ZWL w Hajnówce

Zaproszenie na Walne Zebranie Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Politechniki Białostockiej

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych PB serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów zrzeszonych w ZZPT na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia (piątek) 2017 r. o godz.13.30 w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – sala nr 34 Rady Wydziału.

Na przeprowadzenie zebrania w godzinach pracy Związek uzyskał zgodę Rektora Politechniki Białostockiej.

Porządek Walnego Zebrania można pobrać tutaj