Sprawy Socjalne

Członkom ZZPT PB przysługują następujące świadczenia socjalne wypłacane przez Związek:

  • Urodzenie się dziecka: 500 zł
  • Zgon członka rodziny: 350 zł
  • Zgon członka związku: 600 zł
  • Zasiłek losowy: do 500 zł

Członkom naszego Związku przysługuje również jednorazowa nagroda w wysokości 200 złotych za 20-letni staż w związku zawodowym z zaliczeniem stażu w innych organizacjach związkowych.

Pliki do pobrania: