Ustawy Krajowe

„Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
Konstytucja RP art.87

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych”
(Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw

i Monitorze Polskim

 

Brakuje ustawy? Poszukaj w Internetowym Serwisie Aktów Prawnych