Kontakt

Związek Zawodowy Pracowników Technicznych
Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
REGON 050573062
NIP 542-24-51-839

Sekretariat:
Agnieszka Radziwon
tel. 797-996-004
e-mail: zzpt (at) pb.edu.pl