Kontakt

Związek Zawodowy Pracowników Technicznych
Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45E, 15-950 Białystok

Sekretariat:
Teodor Sokołowski
tel. (0 85) 746-97-23

e-mail: zzpt (at) pb.edu.pl