Apel Zarządu ZZPT do pozostałych Związków Zawodowych działających w Politechnice Białostockiej

W związku z rozpoczynającym się sezonem urlopowym oraz brakiem uzgodnień dotyczących wysokości dopłat do wczasów, Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych zwraca się z prośbą do pozostałych Związków Zawodowych działających w Politechnice Białostockiej z apelem o pilne zorganizowanie wspólnego spotkania z J.M Rektorem PB w celu poczynienia stosownych uzgodnień.
Uważamy również za konieczne poruszenie tematu podwyżki wynagrodzeń, która ma być realizowana w najbliższym czasie w Uczelni.

Z poważaniem,
Zarząd ZZPT PB

Pełny tekst pisma do pobrania