Zaproszenie na Walne Zebranie Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Politechniki Białostockiej

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych PB serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów zrzeszonych w ZZPT na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia (piątek) 2017 r. o godz.13.30 w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – sala nr 34 Rady Wydziału.

Na przeprowadzenie zebrania w godzinach pracy Związek uzyskał zgodę Rektora Politechniki Białostockiej.

Porządek Walnego Zebrania można pobrać tutaj