Lista Społecznych Inspektorów Pracy w Politechnice Białostockiej w kadencji od 29.06.2012 do 28.06.2016

W dniu 29.06.2012 zakończyły się wybory  Społecznych Inspektorów Pracy w Politechnice Białostockiej.

Poniżej prezentujemy listę wybranych osób.

Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy w Politechnice Białostockiej
inż. Grzegorz Orzepowski

Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy

Wydział Architektury – mgr inż. arch. Izabella Ullman
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – mgr inż. Daniel Wieliczko
Wydział Elektryczny – mgr inż. Grzegorz Kraszewski
Wydział Informatyki – mgr inż. Małgorzata Wróblewska
Wydział Mechaniczny – inż. Rajmund Koniuszewski
Wydział Zarządzania – Bogdan Kafel
Pion Rektora i Prorektorów – mgr inż. Paweł Miniuk
Pion Kanclerza – Waldemar Szymanowicz