Nowi społeczni inspektorzy pracy w PB

Lista Społecznych Inspektorów Pracy w Politechnice Białostockiej
wybranych na kadencję w okresie od 1.03.2018 r. do 28.02.2022 r.

  • mgr inż. Grzegorz Orzepowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Politechniki Białostockiej
  • dr inż. Andrzej Tokajuk – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Wydział Architektury
  • mgr Dorota Maleszewska – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Adam Kuźma – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Wydział Elektryczny
  • dr Ewa Girejko – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Wydział Informatyki
  • dr inż. Andrzej Daniluk – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Wydział Inżynierii Zarządzania
  • dr inż. Justyna Tołstoj-Sienkiewicz – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Wydział Mechaniczny
  • mgr Greta Głowacka-Czarnopyś – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Biblioteka, SJO, SWFiS
  • Waldemar Szymanowicz – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Pion Kanclerza
  • mgr inż. Paweł Miniuk – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Pion Rektora, Prorektorów i ZWL w Hajnówce