Nowy regulamin wyborów społecznych inspektorów pracy w PB

W dniu 17 stycznia 2017 Związki Zawodowe działające w PB przyjęły nowy regulamin wyborów społecznych inspektorów pracy w Politechnice Białostockiej. Na jego podstawie zostanie powołana Międzyzwiązkowa Komisja Wyborcza ds. wyborów społecznych inspektorów pracy, której zadaniem będzie przeprowadzenie wyborów SIP w Politechnice Białostockiej na lata 2017-2021.

Pełny tekst regulaminu wyborów do pobrania