Jest nas coraz więcej

Związek Zawodowy Pracowników Technicznych Politechniki Białostockiej cieszący się coraz większym uznaniem pracowników naszej Uczelni w marcu br. osiągnął liczbę 100 członków.

Setnym przyjętym w nasze szeregi został pracownik dydaktyczny Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB.