Życzenia świąteczne i noworoczne

christmas

Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
wszystkim pracownikom Politechniki Białostockiej
oraz ich rodzinom
życzy
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych

Boże Narodzenie (autor: Teodor Sokołowski)

Ta wiekopomna noc w Betlejem
w której zmieniły bieg swój dzieje
co roku teraz się powtarza
ale już nie w stajennej grocie
a w ludzkich sercach których krocie
zebrane w świecie przy ołtarzach
świętują Boże Narodzenie
a z Nim ludzkości wybawienie
na Pasterkach w Bożych świątyniach
wcześniej przy wigilijnym stole
w rodziny i przyjaciół kole
Dobra je raduje Nowina
gdzie opłatkiem wzajemnie się dzielą
i z Aniołami się weselą
w czas pojednania i radości
a której odwieczna przyczyna
tkwi w narodzinach Bożego Syna
Księcia Pokoju i Miłości.
On to w miłosierdziu swoim
smutki cierpienia nasze koi
Światło Chrystusa wciąż nam świeci
w Jezusie sam Bóg Ojciec się schował
i przed wiekami przygotował
w Krzyżu zbawienie dla swoich dzieci.