Nowy SIP Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Szanowni Państwo

W imieniu międzyzwiązkowej komisji wyborczej ds. wyborów społecznych inspektorów pracy w Politechnice Białostockiej uprzejmie informuję, iż nowym oddziałowym społecznym inspektorem pracy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w kadencji 2012-2016 została wybrana Pani mgr Dorota Maleszewska. Gratulujemy!

Przewodniczący
Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej
inż. Marcin Walejewski