Wybory uzupełniające SIP WBiIŚ

Szanowni Państwo

W związku z ustaniem stosunku pracy dotychczasowego oddziałowego społecznego inspektora pracy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, uprzejmie informuję, iż w dniu 17 września 2014 r. (środa) o godzinie 10:00 w sali nr 34 (sala Rady Wydziału) odbędą się wybory uzupełniające oddziałowego społecznego inspektora pracy na Wydziale Budownictwa PB. 

Kandydatury spełniające kryteria zawarte w Regulaminie Wyborów SIP PB przyjmowane będą w trakcie zebrania. Prawo do oddania głosu przysługuje pracownikom Wydziału zatrudnionym na umowę o pracę. Głosowanie zostanie przeprowadzone w trybie tajnym.

Przewodniczący Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej
ds. wyborów społecznych inspektorów pracy w PB
inż. Marcin Walejewski