Zaproszenie na Walne Zebranie Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Politechniki Białostockiej

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych PB serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów zrzeszonych w ZZPT na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia (piątek) 2017 r. o godz.13.30 w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – sala nr 34 Rady Wydziału.

Na przeprowadzenie zebrania w godzinach pracy Związek uzyskał zgodę Rektora Politechniki Białostockiej.

Porządek Walnego Zebrania można pobrać tutaj

Spotkanie z JM Rektorem PB

Zapraszamy wszystkich pracowników Politechniki Białostockiej na otwarte spotkanie z JM Rektorem, prof. Lechem Dzienisem w dniu 7 marca 2017 roku o godzinie 14:00 w Auli B w budynku Rektoratu.

Pytania do Rektora można składać w biurze NSZZ Solidarność (pokój 033A, budynek Rektoratu, przy bufecie), lub bezpośrednio na spotkaniu.

Nowy regulamin wyborów społecznych inspektorów pracy w PB

W dniu 17 stycznia 2017 Związki Zawodowe działające w PB przyjęły nowy regulamin wyborów społecznych inspektorów pracy w Politechnice Białostockiej. Na jego podstawie zostanie powołana Międzyzwiązkowa Komisja Wyborcza ds. wyborów społecznych inspektorów pracy, której zadaniem będzie przeprowadzenie wyborów SIP w Politechnice Białostockiej na lata 2017-2021.

Pełny tekst regulaminu wyborów do pobrania

Życzenia świąteczne i noworoczne

Wesołych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
wszystkim pracownikom Politechniki Białostockiej
życzy
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych PB