Apel Zarządu ZZPT do pozostałych Związków Zawodowych działających w Politechnice Białostockiej

W związku z rozpoczynającym się sezonem urlopowym oraz brakiem uzgodnień dotyczących wysokości dopłat do wczasów, Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Technicznych zwraca się z prośbą do pozostałych Związków Zawodowych działających w Politechnice Białostockiej z apelem o pilne zorganizowanie wspólnego spotkania z J.M Rektorem PB w celu poczynienia stosownych uzgodnień.
Uważamy również za konieczne poruszenie tematu podwyżki wynagrodzeń, która ma być realizowana w najbliższym czasie w Uczelni.

Z poważaniem,
Zarząd ZZPT PB

Pełny tekst pisma do pobrania

Lista Społecznych Inspektorów Pracy w Politechnice Białostockiej w kadencji od 29.06.2012 do 28.06.2016

W dniu 29.06.2012 zakończyły się wybory  Społecznych Inspektorów Pracy w Politechnice Białostockiej.

Poniżej prezentujemy listę wybranych osób.

Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy w Politechnice Białostockiej
inż. Grzegorz Orzepowski

Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy

Wydział Architektury – mgr inż. arch. Izabella Ullman
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – mgr inż. Daniel Wieliczko
Wydział Elektryczny – mgr inż. Grzegorz Kraszewski
Wydział Informatyki – mgr inż. Małgorzata Wróblewska
Wydział Mechaniczny – inż. Rajmund Koniuszewski
Wydział Zarządzania – Bogdan Kafel
Pion Rektora i Prorektorów – mgr inż. Paweł Miniuk
Pion Kanclerza – Waldemar Szymanowicz