Nowy SIP Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Szanowni Państwo

W imieniu międzyzwiązkowej komisji wyborczej ds. wyborów społecznych inspektorów pracy w Politechnice Białostockiej uprzejmie informuję, iż nowym oddziałowym społecznym inspektorem pracy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w kadencji 2012-2016 została wybrana Pani mgr Dorota Maleszewska. Gratulujemy!

Przewodniczący
Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej
inż. Marcin Walejewski

Wybory uzupełniające SIP WBiIŚ

Szanowni Państwo

W związku z ustaniem stosunku pracy dotychczasowego oddziałowego społecznego inspektora pracy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, uprzejmie informuję, iż w dniu 17 września 2014 r. (środa) o godzinie 10:00 w sali nr 34 (sala Rady Wydziału) odbędą się wybory uzupełniające oddziałowego społecznego inspektora pracy na Wydziale Budownictwa PB. 

Kandydatury spełniające kryteria zawarte w Regulaminie Wyborów SIP PB przyjmowane będą w trakcie zebrania. Prawo do oddania głosu przysługuje pracownikom Wydziału zatrudnionym na umowę o pracę. Głosowanie zostanie przeprowadzone w trybie tajnym.

Przewodniczący Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej
ds. wyborów społecznych inspektorów pracy w PB
inż. Marcin Walejewski

Stanowisko Organizacji Związkowych dot. podwyżek wynagrodzenia

W odpowiedzi na pismo nr RO-100.071/7/14 z dnia 13 czerwca 2014 r. dotyczące zasad podwyżki wynagrodzeń w Politechnice Białostockiej w roku 2014, Związki Zawodowe działające w Politechnice Białostockiej proponują przyjęcie następujących zasad na 2014 r.

  1. 5 % otrzymanej kwoty dotacji przeznaczyć na rezerwę Rektora.
  2. pozostałą kwotę podzielić w następującej proporcji:
  • a. 80% przeznaczyć na podwyżki wszystkim uprawnionym pracownikom
  • b. 20% przeznaczyć na podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych o charakterze motywacyjno – uznaniowym.

W roku 2013 znaczna część otrzymanej kwoty została przeznaczona na część motywacyjno – uznaniową. Podczas negocjacji uzgodniono, że w roku 2014 te proporcje zostaną w znaczącym stopniu zmienione. Nasza propozycja odzwierciedla tą zmianę. Prosimy również o spotkanie w celu uzgodnienia szczegółowych zasad przedstawionych przez JM. Rektora w § 2, 3, 4 i 5 w „Projekcie z dnia 13 czerwca 2014″.

Pobierz  dokument ze stanowiskiem Związków Zawodowych

Stanowisko Organizacji Związkowych dot. ZFŚS

Stanowisko Organizacji Związkowych dotyczące projektu planu rzeczowo – finansowego ZFŚS na 2014 r. oraz propozycji dofinansowania do wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej w 2014 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.06.2014 r. nr RO-180.180/5/14 organizacje związkowe działające w Politechnice Białostockiej pozytywnie akceptują:
a/ przedstawiony projekt planu rzeczowo – finansowego ZFŚS na rok 2014 r.
b/ dofinansowanie do wypoczynku – III wariant
c/ dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo – rekreacyjnej i turystycznej
przychód do 2000 zł – 390 zł,
przychód powyżej 2000 zł – 380 zł.

Pobierz dokument ze stanowiskiem Związków Zawodowych

Życzenia świąteczne

życzenia2013

Cud wigilijnego wieczoru

Gdy na polskiej ziemi co roku w grudzień
z wieczornego nieba pierwsza gwiazda zaświeci
ten czarowny znak dla wszystkich Bożych dzieci
w domach przy stołach gromadzą się ludzie.

Siadają do wigilijnej wieczerzy
jest opłatek wzajemne serdeczne życzenia
cały świat im cudownie na lepsze się zmienia
i radość w swej duszy ma ten kto wierzy.

Bo oto wtenczas świadomość się budzi
że w judzkiej ziemi narodził się przed wiekami
Jezus Chrystus Zbawiciel który jest wciąż z nami
chcąc do Nieba przygarnąć wszystkich ludzi.

Przy Nim z nami rzecz cudowna się dzieje:
znika pycha egoizm nienawiść z nią swary
rodzi się miłość przyjaźń i nadzieja z wiary
serce nam się staje stajnią w Betlejem.

Teodor Sokołowski